Konya İmplant Tedavisi Süreci

Konya İmplant, Konya İmplant Fiyatları, Konya İmplant Tavsiye, Konya İmplant Merkezi, Konya İmplant Yapan Hastaneler, Konya İmplant Ücretleri, Konyada İmplant Yapan Doktorlar, Konya İmplant Yapan Yerler, Konya İmplant Diş Fiyatları, Konya Diş İmplant, Konya İmplant Tedavisi, İmplant Fiyatları 2021 Konya, İmplant Fiyatları 2022 Konya

Konya’da implant tedavisi sürceci şu şekilde işlemektedir: Operasyon gününde hastanın genel ve ağız içi sağlık durumu ile genel ağız hijyeni durumu önemlidir. Hekiminiz özellikle bir tavsiyede bulunmadıysa operasyon günü kliniğe tok karnına gelinmesi yeterlidir.

Ağız hijyeni iyi olmayan bireylerde operasyon öncesi varsa diş eti iltihaplarının giderilmesi, diş taşlarının alınması ve çürüklerin tedavi edilmesi istenir. Bu sayede operasyon bölgesinin mümkün olduğunca az bakteriye maruz kalması sağlanarak olası komplikasyonların önüne geçilmesi hedeflenir.

İmplant cerrahisi, en basit tanım ile genellikle titanyum alaşımlı yapay diş köklerinin kemiğe yerleştirilmesi operasyonudur. Ameliyat için öncelikle söz konusu bölge uyuşturulur. Nadiren genel anestezi altında da yapılabilir. Hekiminiz, gerekli muayene ve kontrolleri yapıp röntgen ve tomografi inceledikten sonra ameliyatın açık ya da kapalı cerrahi ile yapılmasını önerebilir.

Açık Cerrahi

Geleneksel implant cerrahisi yöntemidir. Hekim, operasyon bölgesindeki yumuşak dokuya kemiği görebilecek şekilde bir kesi atarak implantı kemik içine yerleştirir ve sonrasında bölgeye dikiş atarak yaralı bölgenin izolasyonunu sağlar.

Kapalı Cerrahi (Kesisiz Yöntem)

Dikişsiz ya da kesisiz cerrahi diye de bilinir. Hastanın kemik dokuları tomografi ile, ağız içi yumuşak dokular ise 3 boyutlu tarayıcı ya da ölçü ile bilgisayar ortamına aktarılır. Eksik dişin konumu ve kemiğin durumuna göre cerrahi şablon dizayn edilir ve üretilir. Bu cerrahi kılavuz ağıza oturtularak implantlar yerleştirilir. Kesi atılmadığı için dikiş de atılmasına gerek olmaz.

İmmediyat İmplant Cerrahisi

Immediate Implant Cerrahisi, implantın kemiğe diş çekimi ile aynı seansta yerleştirilmesi işlemidir. İkinci bir cerrahiye gerek duyulmaması, kalıcı protezlerin yapılması için bekleme süresini neredeyse yarıya indirmesi gibi avantajları vardır. Çekimden sonra kemikte oluşan hacim kaybını da nispeten azaltır. Yeterli kemik desteği alınabilen vakalarda implant üstüne hemen sabit bir geçici diş yapılabilmektedir. Ancak her vakada bu yöntem uygulanamamaktadır.

Sinüs Lİfting

İmplant cerrahilerinde en sık yapılan ileri cerrahi operasyonu sinus lifting ameliyatıdır. Havalı ismiyle sert doku mühendisliği operasyonlarında en başarılı operasyonlar da yine sinus kaldırma operasyonlarıdır.

Kafatasımızda, burun kanatlarından elmacık kemiklerimizin arkasına doğru içi hava dolu maxiller sinüslerimiz yer alır. Maxiller sinüslerimizin kafamızın ağırlığının azaltılması, sesimizin yankılanması gibi görevleri vardir. Bu boşluklar tıpkı burnumuzun içi gibi bir mukoza ile kaplıdır. Mukus üreterek mikroorganizmalara karşı filtre görevi de görürler. Sinüs boşluğumuzun tabanı arka bölgedeki dişlerimizin kökleri ile komşudur. Üst çenedeki arka dişlerin özellikle erken yaşta kaybedilmesi bu bölgede kemik kaybına yol açabilir. Diş kökünden alınan doğal desteğin kaybedilmesiyle sinüs de aşağıya doğru sarkabilir. Bölgedeki dikey boyutu, sinüs tabanından itibaren 6 mm’nin altına indiğinde implant yerleştirebilmek için ileri cerrahi teknikleriyle kemik dokusunun genişletilmesi gerekir. Bu operasyona “Sinus Lifting” denir. Operasyon sırasında sinüs zarının kaldırılıp kemik ile sinüs zarı arasına implant yerleşecek kadar kemik dokusu sağlayacak medikal malzeme yerleştirilir. Sinüs Lifting operasyonları Açık Sinüs Lifting ve Kapalı Sinüs Lifting olmak üzere iki farklı yaklaşımla yapılır.

Kapalı sinüs lifting

Sinüs bölgesinde dikey kemik miktari 4-5 mm civarındaysa Kapalı Sinüs Lifting operasyonunu tercih ederiz. Kapalı sinüs operasyonunda implantın yerleştirileceği soket, sinüs tabanına kadar hazırlanır. İmplantın yerleştirileceği yuvadan küt uçlu bir alet yardımıyla sinüs tabanı yukarı doğru ittirilir. Uygun medikal materyal, oluşturulan boşluğa yine önceden hazırlanmış implant soketi yoluyla yerleştirilir.

Açık sinüs lifting

Açık yöntemle sinüs kaldırma operasyonunda sinüse yanak tarafındaki yan duvardan bir pencere açarak ulaşılır. Sinüs zarını direkt görüp daha geniş bir alanda müdahale ederek sinüs tabanına greft yerleştirilir. Kapalı yönteme oranla kemik hacmi çok daha fazla arttırılabilir. 1 mm’lik kemik yüksekliği 10 mm’lere kadar arttırılabilir. Ancak Sinüs zarı soğan zarı kadar ince ve hassas bir dokudur. Operasyonda o oranda hassasiyet gerektirir.

Tedavi Süresince Ağrı ve Acı

Korku nedeniyle yıllarca diş hekimine gitmemiş hastalar bile implant tedavisi sonrasında bu korkularını yenebilmektir. İmplant cerrahisi için lokal anestezi yeterli olmaktadır. Lokal anestezi sonrası hasta hiçbir ağrı hissetmemekte hatta implantın yerleştirildiğini bile anlayamayabilmektedir. Dolayısıyla psikolojik nedenlerle istenilen genel anesteziye tedavi kapsamında hiçbir gereklilik yoktur. Yine de kendinizi hazır hissetmiyorsanız uygun bir ortamda başka bir hastaya yapılan implant tedavisini izleyerek tüm endişelerinizden kurtulabilirsiniz.

Tedavi sonrasında birkaç gün sürebilecek ağrı ise son derece normaldir. Bu ağrı, hekim tarafından önerilen ağrı kesicilerle önemli ölçüde azalmaktadır. Birçok hasta aynı gün kullanılan ağrı kesiciden sonra yeni ağrı kesiciye gerek duymadıklarını söylemektedir. Ağrının süresi kişiden kişiye ve yapılan cerrahi işlemin kapsamına göre değişmektedir. Açık sinüs kaldırıma ve kemik transferi gibi cerrahi işlemler sonrası bölgesel şişlik ve morluk görülebilmekte ve bu etkiler yaklaşık bir hafta içerisinde azalarak ortadan kalkmaktadır. Hekim tarafından uygulanan önlemlerle bu etkiler de minimumda tutulabilmektedir.

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZ AŞAMASI

İmplant cerrahisinden sonra implantların kemiğe kaynaması beklenir. Bu süreye osseointegrasyon denir. Osseo latince kemik demektir. Bu süre kemik hücrelerinin implant yüzeyine tutunma sürecidir. İmplant kemiğe integre olur. Osseointegrasyon süreci röntgen ya da tomografi ile kontrol edilir.

Osseointegrasyon süreci tamamlandıktan sonra ilk cerrahi sırasında diş eti şekillendiriciler yerleştirilebilmiş ise hemen ölçü alınabilir. İmplantlar kemik seviyesinde kapak vidaları ile yumuşak dokunun içinde bırakıldı ise, önce diş eti şekillendiriciler yerleştirilir. Yumuşak doku iyileşmesi için 4-5 gün kadar beklenip ölçü alınır.

Ölçü alındıktan sonra, hekimin tavsiyesine göre 2 ya da 3 prova ile nihai protez hastaya teslim edilir.

Teknoloji

İmplant cerrahilerinde mümkün olan en kalıcı ve konforlu tedavi ancak uzmanlık, koruyucu ve sorumlu hekimlik ile sağlanabilir. Ancak gelişen ve yeni imkanlar yaratmaya devam eden teknolojik gelişmelere ayak uydurmak tüm süreci hasta,hekim ve laboratuvar için her geçen gün gittikçe daha kolay hale getirir. Hatta önceden kaçınmanın mümkün olmadığı zorluklar problem olmaktan çıkabilir. Bu sebeple Asudent olarak, tüm dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edip süzerek gerçekten kullanışlı imkanları bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz.